Secrétariat international de la CNT

Soutien à la lutte des travailleurs de LOT Polish Airlines

Publié le mercredi 31 octobre 2018

titre documents joints

Soutien à la lutte des travailleurs de LOT Polish Airlines

Le Secrétariat International de la Confédération Nationale du Travail, organisation anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire en France, apporte son soutien entier aux travailleurs en lutte au sein de l’entreprise LOT Polish Airlines.

Le secteur aérien est l’un des laboratoires pour précariser davantage les travailleurs, sur fond de concurrence débridée entre les entreprises. Cette concurrence ne sert pas les intérêts de la classe ouvrière mais bien les profits des capitalistes.

LOT Polish Airlines ne respecte pas les travailleurs et cherche à attaquer les organisations syndicales, ainsi que leurs représentants, afin de continuer à exploiter. Alors que les négociations n’ont pas abouti, confirmant qu’il n’y a pas de discussion possible entre la classe des travailleurs et celle des exploiteurs, un appel à la grève a été lancée. La grève est l’arme des travailleurs, celle qui nous a permis de conquérir de nombreux droits au cours de l’histoire, celle qui nous permettra de renverser ce système injuste pour construire un autre futur.

Camarades de Pologne, la CNT, fidèle à ses orientations internationalistes et au syndicalisme de lutte, vous adresse toute sa solidarité et son soutien dans cette lutte.

Vive la lutte des travailleurs !

***

Oświadczenie wsparcia dla pracowników PLL LOT

Międzynarodowy Sekretariat CNT(Confédération Nationale du Travail), organizacji anarcho-syndykalistycznej i rewolucyjnych syndykalistow w Francji, udziela pełnego poparcia dla strajkujących pracowników firmy Polskie Linie Lotnicze LOT.

Sektor lotniczy jest jednym z kolejnych laboratoriów prekaryzacji pracowników na tle nieokiełznanej konkurencji między firmami. Ta konkurencja nie służy interesom klasy robotniczej, tylko zyskom kapitalistów.

Polskie Linie Lotnicze LOT nie szanują pracowników i próbują atakować związki zawodowe, a także ich przedstawicieli, aby kontynuować wyzysk. Podczas negocjacji nie udało się znaleźć kompromisu, potwierdzając że nie ma możliwości dyskusji między klasą pracowników a wyzyskiwaczy, ogłoszono wiec wezwanie do strajku. Strajk jest bronią robotników, która pozwoliła nam zdobyc wiele praw na przestrzeni dziejów, i pozwoli nam zburzyc ten niesprawiedliwy system, aby zbudować inna przyszłość.

Przyjaciele z Polski, CNT, wierna swoim internacjonalistycznym orientacjom i syndykalizmowi walki, przesyła wam swoja solidarność oraz wsparcie w tej walce.

Niech żyje walka robotników !

avril 2024 :

Rien pour ce mois

mars 2024 | mai 2024

S'abonner à notre lettre d'information :